Rozwiązania zadań klasa 7 szkoła podstawowa

Zmień widok

Biologia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Biologia

Chemia 7

Zbiór zadań

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Historia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Historia

Matematyka wokół nas 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Matematyka

Matematyka wokół nas 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Matematyka

Matematyka z plusem 7

Podręcznik

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka z plusem 7

Zbiór zadań

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka z plusem 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 7

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 7. Ćwiczenia podstawowe

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 7. Zestawy zadań

Zbiór zadań

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2021

Przedmiot: Matematyka

Geografia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2023

Przedmiot: Geografia

Sprawdziany Fizyka. Klasa 7-8

Zbiór zadań

Wydawnictwo: Dragon

Rok wydania: 2021

Przedmiot: Fizyka

Teraz geografia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: SOP

Rok wydania: 2021

Przedmiot: Geografia

Teraz geografia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: SOP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Geografia

Polska. Klasa 7. Geografia

Podręcznik

Wydawnictwo: Wiking

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Geografia

Geografia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Geografia

Geografia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Geografia

Geografia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Geografia

Geografia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Geografia

Geografia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Geografia

Świat fizyki 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Świat fizyki 7

Zbiór zadań

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Świat fizyki 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej

Zbiór zadań

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Fizyka. Zbiór zadań. Romuald Subieta. Klasy 7-8

Zbiór zadań

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 7

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 7 i 8

Zbiór zadań

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Fizyka

Fizyka z plusem 7

Podręcznik

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Fizyka z plusem 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Fizyka

Biologia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Biologia

Biologia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Biologia

Biologia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Biologia

Biologia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Biologia

Świat chemii 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Ciekawa chemia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Ciekawa chemia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Świat chemii 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Chemia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Chemia

Chemia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OE Pazdro

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Chemia 7

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Chemia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Chemia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Chemia

Chemia 7

Podręcznik

Wydawnictwo: OE Pazdro

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Chemia 7 i 8

Zbiór zadań

Wydawnictwo: MAC

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Chemia

Chemia 7 i 8

Zbiór zadań

Wydawnictwo: OE Pazdro

Rok wydania: 2017

Przedmiot: Chemia

Ostatnio przygotowane rozwiązania z 7 szkoły podstawowej

Lista rozwiązanych zadań

Przyporządkuj postać do związanego z nią wydarzenia.1. Janusz Kusociński2. Eugeniusz Kwiatkowski3. Gabriel Narutowicz4. Józef BeckI. zdobycie złotego medalu na olimpiadzie – 1/ 2 /3 /4II. sprawowanie urzędu ministra spraw zagranicznych – 1/ 2 /3 /4III. budowa i rozwój Gdyni – 1/ 2 /3 /4

Zadanie Zadanie 6. Strona 105

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Wydarzenie opisane w tekście miało miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem:A. 1B. 2C. 3

Zadanie Zadanie 4. Strona 105

Do wydarzenia przyporządkuj przyczynę.1. Konstytucja kwietniowa2. Objęcie rządów przez sanację3. Budowa COP4. Plebiscyt na Warmii i MazurachI. Brak stabilności rządów, trudności gospodarcze – 1/ 2 /3 /4II. Chęć wzmocnienia władzy prezydenta – 1/ 2 /3 /4III. Decyzja traktatu wersalskiego – 1/ 2 /3 /4

Zadanie Zadanie 5. Strona 105

Do wydarzenia przyporządkuj jego skutek.1. Konstytucja kwietniowa.2. Wybory brzeskie3. Budowa COP4. Zamach na prezydenta G. NarutowiczaI. Wzmocnienie władzy prezydenta – 1/ 2/ 3/ 4II. Objęcie urzędu prezydenta przez Wojciechowskiego. – 1/ 2/ 3/ 4

Zadanie Zadanie 3. Strona 104

Wskaż wydarzenie najstarsze i najmłodsze chronologicznie.A. konstytucja marcowaB. przyłączenie Zaolzia do PolskiC. powstanie wielkopolskieD. Bitwa WarszawskaI. wydarzenie najstarsze – A/ B/ C/ DII. wydarzenie najmłodsze – A/ B/ C/ D

Zadanie Zadanie 2. Strona 104