Rozwiązania zadań klasa I technikum

Zmień widok

Fizyka. Zbiór zadań 1 – 3. Zakres podstawowy

Zbiór zadań

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 1-3. Zakres podstawowy

Zbiór zadań

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Fizyka

Chemia. Klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy – rozwiązania i odpowiedzi

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony

Zbiór zadań

Wydawnictwo: OE Pazdro

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

My Perspectives 2. Student’s Book

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język angielski

Historia 1. Zakres rozszerzony cz. 1

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Historia i teraźniejszość 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2022

Przedmiot: Historia

W centrum uwagi 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2022

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: Operon

Rok wydania: 2019

Przedmiot: WOS

Geografia 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: Operon

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Geografia

Geografia 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: Operon

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Geografia

Chemia 1. Zakres rozszerzony. Wydanie 2019

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Fizyka 1. Zakres rozszerzony

Zbiór zadań

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Wydanie 2019

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Fizyka

Fizyka 1. Zakres podstawowy. Wydanie 2019

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Fizyka

Biologia 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Biologia

Biologia 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Biologia

Chemia 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

Zbiór zadań

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Chemia 1. Zakres rozszerzony

Zbiór zadań

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Chemia 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Chemia 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Język polski 1. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2

Podręcznik

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język polski

Przeszłość i dziś 1. Podręcznik cz. 2

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język polski

Przeszłość i dziś 1. Podręcznik cz. 1

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język polski

Język polski 1. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Język polski

Zrozumieć przeszłość 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Historia 1 Średniowiecze. Podręcznik. Zakres rozszerzony Część 2

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Historia 1. Ślady czasu. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydanie 2020

Podręcznik

Wydawnictwo: GWO

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Historia

Historia 1. Zakres rozszerzony. Wydanie 2019

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Historia 1. Zakres podstawowy cz. 2

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Historia 1. Zakres podstawowy. Wydanie 2019

Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Historia 1. Zakres rozszerzony cz. 2

Podręcznik

Wydawnictwo: Operon

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

To się liczy! 1

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2022

Przedmiot: Matematyka

Prosto do matury 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Cześć 1

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Cześć 2

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2020

Przedmiot: Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Matematyka

My Perspectives 1. Student’s Book

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język angielski

Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: Podkowa

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Matematyka

Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy

Podręcznik

Wydawnictwo: Podkowa

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Matematyka

Perfekt 1

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: Pearson

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język niemiecki

Perfekt 2

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: Pearson

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język niemiecki

Welttour Deutsch 1

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język niemiecki

My Perspectives 1. Workbook

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: Nowa Era

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Język angielski

To jest chemia 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa:

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Chemia

Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa:

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Historia

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony

Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa:

Rok wydania: 2019

Przedmiot: Biologia

Ostatnio przygotowane rozwiązania z I technikum

Lista rozwiązanych zadań

Czternastego września 2015 roku po raz pierwszy zaobserwowano falę grawitacyjną powstałą na skutek zlania się dwóch czarnych dziur w jedną. Miały one masy odpowiednio ok. 29 i 36 mas Słońca. Powstała czarna dziura o masie 62 razy większej od masy Słońca.b) Oblicz energię wyzwoloną w wyniku procesu połączenia się tych czarnych dziurPrzyjmij, że masa Słońca wynosi 2 · 1030 kg.

Zadanie Ćwiczenie 12.69. Podpunkt b) Strona 184

Czternastego września 2015 roku po raz pierwszy zaobserwowano falę grawitacyjną powstałą na skutek zlania się dwóch czarnych dziur w jedną. Miały one masy odpowiednio ok. 29 i 36 mas Słońca. Powstała czarna dziura o masie 62 razy większej od masy Słońca.a) Wyjaśnij, dlaczego masa powstałej czarnej dziury jest istotnie mniejsza od sumy mas dwóch łączących się obiektów.

Zadanie Ćwiczenie 12.69. Podpunkt a) Strona 184

Dlaczego większość obserwowanych gwiazd jest gwiazdami ciągu głównego?

Zadanie Ćwiczenie 12.67. Strona 184

Horyzont zdarzeń to “powierzchnia” czarnej dziury zdefiniowana następująco: żadne cząstki (również fotony) nie mogą opuścić obszaru pod horyzontem. Zastosuj prawo grawitacji Newtona i sprawdź, czy przyspieszenie grawitacyjne na horyzoncie czarnej dziury jest tak samo silne dla wszystkich czarnych dziur.Wskazówka:wyprowadź wzór na przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni horyzontu zdarzeń.

Zadanie Ćwiczenie 12.68. Strona 184

Czy po eksplozji supernowej zawsze powstaje czarna dziura? Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie Ćwiczenie 12.66. Strona 184

Lista rozwiązanych zadań

Przygotowano nasycony w 80°C roztwór jodku potasu z użyciem 100 g wody.Przeanalizuj odpowiednią krzywą rozpuszczalności i wykonaj obliczenia w zeszycie, aby wskazać poprawne dokończenie zdania.Po ochłodzeniu tego roztworu do 20°C wydzieliło się okołoA. 100 g jodku potasu.B. 5 g jodku potasu.C. 50 g jodku potasu.D. 20 g jodku potasu.

Zadanie Zadanie 6. Strona 148

Wykonaj obliczenia w zeszycie i wskaż poprawne dokończenie zdania.W celu przygotowania roztworu wodnego sacharozy (cukru spożywczego) o stężeniu 20% należy w 200 g wody rozpuścićA. 80 g cukru.B. 50 g cukru.C. 40 g cukru.D. 20 g cukru.

Zadanie Zadanie 7. Strona 148

Wskaż zestaw, w którym kolejno wymieniono dwie mieszaniny niejednorodne i dwie mieszaniny jednorodne.A. gleba, benzyna, powietrze, kreda z wodąB. woda z alkoholem etylowym, stal, dym, piasek z solą kuchennąC. mgła, woda z piaskiem, gaz ziemny, ocetD. powietrze, benzyna, roztwór soli kuchennej wodzie, mosiądz

Zadanie Zadanie 3. Strona 148

Wskaż zdanie prawdziwe.A. Rozpuszczalność gazów w cieczach nie zależy od temperatury.B. Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów w cieczach rośnie.C. Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach na ogół rośnie wraz ze wzrostem temperatury.D. Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach maleje ze wzrostem temperatury.

Zadanie Zadanie 4. Strona 148

Do sześciu zlewek zawierających po 200 g wody wprowadzono kolejno po 160 g substancji: cukru, jodku potasu, octanu sodu, azotanu(V) potasu, chlorku amonu i chlorku sodu. Substancje te rozpuszczono w wodzie o temperaturze 40°C.Przeanalizuj krzywe rozpuszczalności znajdujące się w temacie 20. i wskaż poprawne dokończenie zdania.Roztwór nienasycony otrzymano w zlewkach zA. NH4Cl, NaCl i KNO3.B. cukrem, KI i KNO3.C. KI, CH3COONa i KNO3.D. cukrem, KI i CH3COONa.

Zadanie Zadanie 5. Strona 148