Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

OE Pazdro

Autorzy

Kamil Kaznowski, Krzysztof Pazdro

ISBN

978-83-759-4157-9

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Chemia 8

Rozwiązania zadań