Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

OE Pazdro

Autorzy

Kamil Kaznowski, Krzysztof Pazdro

ISBN

978-83-759-4161-6

Rodzaj książki

Podręcznik

Chemia 8

Rozwiązania zadań