Informacje o książce

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka,

ISBN

978-8-30-218242-6

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania

Wykonaj obliczenia w zeszycie i wskaż poprawne dokończenie zdania.W celu przygotowania roztworu wodnego sacharozy (cukru spożywczego) o stężeniu 20% należy w 200 g wody rozpuścićA. 80 g cukru.B. 50 g cukru.C. 40 g cukru.D. 20 g cukru.

Zadanie Zadanie 7. Strona 148

Przygotowano nasycony w 80°C roztwór jodku potasu z użyciem 100 g wody.Przeanalizuj odpowiednią krzywą rozpuszczalności i wykonaj obliczenia w zeszycie, aby wskazać poprawne dokończenie zdania.Po ochłodzeniu tego roztworu do 20°C wydzieliło się okołoA. 100 g jodku potasu.B. 5 g jodku potasu.C. 50 g jodku potasu.D. 20 g jodku potasu.

Zadanie Zadanie 6. Strona 148

Do sześciu zlewek zawierających po 200 g wody wprowadzono kolejno po 160 g substancji: cukru, jodku potasu, octanu sodu, azotanu(V) potasu, chlorku amonu i chlorku sodu. Substancje te rozpuszczono w wodzie o temperaturze 40°C.Przeanalizuj krzywe rozpuszczalności znajdujące się w temacie 20. i wskaż poprawne dokończenie zdania.Roztwór nienasycony otrzymano w zlewkach zA. NH4Cl, NaCl i KNO3.B. cukrem, KI i KNO3.C. KI, CH3COONa i KNO3.D. cukrem, KI i CH3COONa.

Zadanie Zadanie 5. Strona 148

Wskaż zdanie prawdziwe.A. Rozpuszczalność gazów w cieczach nie zależy od temperatury.B. Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów w cieczach rośnie.C. Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach na ogół rośnie wraz ze wzrostem temperatury.D. Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach maleje ze wzrostem temperatury.

Zadanie Zadanie 4. Strona 148

Chemia. Klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy – rozwiązania i odpowiedzi

Rozwiązania zadań