Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Hanna Gulińska, Janina Smolińska

ISBN

978-83-021-7488-9

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Wpisz znak X obok tej probówki, w której zajdzie reakcja chemiczna.

Zadanie Zadanie 10 Strona 115

Rozwiąż logogryf. Z wyróżnionych pól odczytaj hasło i je zapisz.1. Reakcja stężonego kwasu azotowego(V) z białkiem to reakcja _______.2. Wielocukier, który jest cukrem zapasowym roślin.3. Dwucukier otrzymywany z buraków cukrowych i trzciny cukrowej.4. Inna nazwa cukrów.5. Cukier prosty, zawarty we krwi ludzi i zwierząt.6. Pośrednie produkty rozkładu skrobi.7. Inna nazwa białek.8. Reakcja rozkładu związków chemicznych, np. białek lub tłuszczów, zachodząca pod wpływem enzymów.9. Środek zagęszczający otrzymywany z białka zwierzęcego.10. Odwracalne ścięcie białka pod wpływem NaCl to ______ białka.11. Nazwa reakcji, w której otrzymuje się margarynę z tłuszczów roślinnych.12. Inna nazwa celulozy.13. Reakcja charakterystyczna tłuszczów to próba ______.14. Tłuszcz ciekłe są zazwyczaj pochodzenia ______.15. Ścięcie białka.16. Związki organiczne, z których są zbudowane białka.17. Środek dezynfekcyjny może też służyć do wykrywania skrobi.18. Glukoza jest też nazywana cukrem ______.19. Nieodwracalne ścięcie białka pod wpływem wysokiej temperatury lub kwasu.

Zadanie Zadanie 9 Strona 114

Uzupełnij schematy reakcji, w których biorą udział cukry. W wyznaczone miejsca wpisz wzory związków chemicznych z ramki.

Zadanie Zadanie 8 Strona 114

Połącz w pary nazwy cukrów i określenia opisujące budowę tych cukrów. Obok każdego numeru wpisz odpowiednią literę.

Zadanie Zadanie 7 Strona 114

Ciekawa chemia 8

Rozwiązania zadań