Informacje o książce

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

OPERON

Autorzy

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

ISBN

978-83-787-9966-5

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. Popraw zdania wskazane jako fałszywe.Zagadnienie:Zweryfikuj twierdzenia podane w tabeli. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Zdanie, które oceniłeś jako fałszywe, popraw tak, aby stały się prawdziwe.

Zadanie 8.1. Strona 242

Wskaż terytoria, które weszły w skład imperium rzymskiego, w kolejności ich podboju. Wykorzystaj podane nazwy: Mezopotamia i Asyria, Armenia, Dacja, Mauretania, Brytania, Azja Mniejsza, Judea, Egipt, Galia, Syria, Hiszpania, Pergamon w Azji Mniejszej, Grecja/Achaja i Macedonia, Afryka (Kartagina), Galia Cisalpejska, Sycylia, Italia.Zagadnienie:Przypomnij sobie, posługując się mapą i nazwami terenów z polecenia, kiedy Rzym podbił dane obszary. Wpisz je do tabeli w kolejności, w jakiej były podbijane i przyporządkuj im konkretny numer z mapy.

Zadanie 7.1. Strona 241

Wskaż procesy historyczne, jakie miały miejsce na terenie Hellady:a) gdy według tradycji historycznej został założony Rzym,b) gdy w Rzymie obalono króla i wprowadzono republikę.Zagadnienie:Przypomnij sobie, posługując się datami z tabeli powyżej, jakie wydarzenia miały miejsce w Helladzie, podczas gdy zakładano Rzym oraz obalano ostatniego króla.

Zadanie 6.2. Strona 240

Przerysuj tabelę do zeszytu i ją uzupełnij. Określ kolejność chronologiczną wydarzeń. Najdawniejsze oznacz cyfrą 1, kolejne: 2, 3, 4, 5. Dobierz do wydarzeń daty spośród podanych: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 264 r. p.n.e., 218 – 201 r. p.n.e., 146 r. p.n.e.Zagadnienie:Narysuj i uzupełnij w zeszycie tabelę, która przedstawia wybrane wydarzenia z historii Rzymu. Określ kolejność chronologiczną zdarzeń.

Zadanie 6.1. Strona 240

Historia 1. Zakres rozszerzony cz. 1

Rozwiązania zadań