Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

CIVITAS

Autorzy

Alicja Pacewicz

ISBN

978-83-896-2375-1

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Wybierz jedną ze wspólnot wyodrębnionych na twoim schemacie i zakreśl ją kolorowym flamastrem. Przeanalizuj więzi i kontakty, jakie łączą cię z innymi jej członkami, i napisz, czy są one:1. Długo- czy krótkotrwałe?2. Częste czy rzadkie?3. Nieformalne czy formalne?4. „Gorące” czy „zimne” (pod względem emocjonalnego zaangażowania)?5. Oparte – bądź nie – na więzach krwi?

Zadanie Podpunkt B. Strona 7

Narysuj mapę-schemat swoich związków z innymi ludźmi i grupami. Możesz to zrobić na przykład w formie kwiatu, drzewa lub mapy nieba (sprawdź wzór w podręczniku na s.5).

Zadanie Podpunkt A. Strona 7

Zastanów się, co to znaczy być obywatelem/obywatelką świata, jakie cechy i umiejętności powinieneś/powinnaś mieć, a także jakie obowiązki wiążą się z tą ważną, choć nie zawsze uświadamianą sobie rolą. Odwołaj się do treści zawartych w ramce „Wartości na nowe tysiąclecie” (podręcznik, s. 285). Gdy zapiszesz swoje przemyślenia (na końcach strzałek przy rysunku), przekonaj się, co na ten temat sądzą koledzy i koleżanki, a następnie wspólnie opracujcie portret dobrego obywatela/dobrej obywatelki świata (dopisz propozycje innych przy obrazku).

Zadanie 8. Strona 142

Twoim zadaniem będzie dokonanie sądu nad globalizacją. Na podstawie przeczytanych tekstów oraz własnej wiedzy oceń szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą znane ci przejawy globalizacji. Napisz, jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie. W przygotowaniu argumentacji pomocne okaże się zestawienie z podręcznika (s. 285).

Zadanie 7. Strona 141

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej

Rozwiązania zadań