Informacje o książce

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

OPERON

Autorzy

Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz

ISBN

978-83-787-9528-5

Rodzaj książki

Podręcznik

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Strona 6

Popularne zadania

Uczniowie należący do szkolnego klubu turystycznego uczestniczyli w wycieczce rowerowej na trasie z Głogowa do Olszyny i z powrotem. Po powrocie sporządzili wykres przedstawiający przebytą drogę w zależności od czasu. Korzystając z wykresu, odpowiedz na pytania: Ile kilometrów uczniowie przejechali w ciągu pierwszej godziny od momentu rozpoczęcia wycieczki?

Zadanie Zadanie 13. Podpunkt f) Strona 159

Uczniowie należący do szkolnego klubu turystycznego uczestniczyli w wycieczce rowerowej na trasie z Głogowa do Olszyny i z powrotem. Po powrocie sporządzili wykres przedstawiający przebytą drogę w zależności od czasu. Korzystając z wykresu, odpowiedz na pytania: Ile wynosiła średnia prędkość rowerzystów w drodze powrotnej?

Zadanie Zadanie 13. Podpunkt e) Strona 159

Uczniowie należący do szkolnego klubu turystycznego uczestniczyli w wycieczce rowerowej na trasie z Głogowa do Olszyny i z powrotem. Po powrocie sporządzili wykres przedstawiający przebytą drogę w zależności od czasu. Korzystając z wykresu, odpowiedz na pytania: O ile minut dłużej trwała podróż powrotna do domu niż podróż do Olszyny?

Zadanie Zadanie 13. Podpunkt d) Strona 159

Uczniowie należący do szkolnego klubu turystycznego uczestniczyli w wycieczce rowerowej na trasie z Głogowa do Olszyny i z powrotem. Po powrocie sporządzili wykres przedstawiający przebytą drogę w zależności od czasu. Korzystając z wykresu, odpowiedz na pytania: ile kilometrów przejechali uczniowie w ciągu całej podróży?

Zadanie Zadanie 13. Podpunkt c) Strona 159

Matematyka 7

Rozwiązania zadań