Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier

ISBN

978-83-021-7428-5

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa greckiej litery, za pomocą której oznaczamy wielkość opisującą fale. Jaka to wielkość?1. Może być mechaniczna lub elektromagnetyczna.2. Fala elektromagnetyczna o zakresie długości 0,4 μm-0,7 μm.3. Jeżeli drga, to jest źródłem fali akustycznej w głośniku.4. Światło o określonej długości ma swoją … , np. czerwoną.5. Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 10 nm-0,4 μm.6. Fale elektromagnetyczne się od nich odbijają.

Zadanie 3. Strona 112

Wybierz poprawne dokończenie zdania.Falą elektromagnetyczną nie jestA. światło widzialne.B. dźwięk.C. promieniowanie gamma.D. promieniowanie ultrafioletowe.

Zadanie 2. Strona 112

Podaj przykłady fal mechanicznych i elektromagnetycznych. W jaki sposób te fale są wytwarzane?

Zadanie 1. Strona 112

Ułóż trzy pytania, na które można znaleźć odpowiedzi w poniższym tekście. Zapisz je w zeszycie.Pierwszą lunetę do obserwacji nieba skonstruował Galileusz. Składała się ona z dwóch rur umieszczonych jedna wewnątrz drugiej, poruszających się względem siebie i zakończonych soczewkami. Większa soczewka, wypukła, spełniała funkcję obiektywu skierowanego w stronę obiektu, a druga, wklęsła – okularu, przez który dokonywano obserwacji. Soczewka takiego obiektywu skupia promienie świetlne pochodzące od obserwowanego obiektu i odtwarza jego obraz wewnątrz tuby. Soczewka stanowiąca okular powiększa ten obraz i dzięki temu obserwowany obiekt zdaje się bliższy obserwatorowi. Dzięki tej lunecie, która dała powiększenie ok. 30-krotne, Galileusz mógł obserwować Księżyc, planety i gwiazdy oraz dokonać ważnych odkryć w całym Układzie Słonecznym. W 1758 roku Isaac Newton skonstruował teleskop zwierciadlany, w którym soczewki zastąpił lustrami. Umożliwiło mu to otrzymanie bardziej wyraźnych obrazów obserwowanych obiektów.

Zadanie 7. Strona 111

Świat fizyki 8

Rozwiązania zadań