Informacje o książce

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Konstanty Adam Adam Wojtaszczyk, Jolanta Itrich-Drabarek, Izabela Malinowska, Ewa Marciniak

ISBN

978-83-810-8727-8

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania

Połącz najważniejsze problemy współczesnego świata z ich skutkami.Problemy globalneOcieplenie klimatu.Konflikty międzynarodowe.Przeludnienie.Terroryzm.Podział na kraje biedne i bogate.Skutki:a) wzmożone kontrole policyjne w miejscach publicznych,b) zwiększenie liczby migrantów poszukujących lepszych warunków życia,c) pojawienie się fali uchodźców,d) trudności z wyżywieniem społeczeństwa danego kraju czy regionu,e) susze i brak dostępu do wody pitnej,f) pogłębianie różnic w rozwoju gospodarczym różnych rejonów świata,g) spadek produkcji rolnej,h) ofiary wśród cywili w krajach nieogarniętych wojną,i) zniszczenia naturalne,j) wzrost bezrobocia, biedy, głodu.

Zadanie Zadanie 7. Strona 223

Przyjrzyj się uważnie mapie i wykonaj polecenia. Ustal, jaką cyfrą oznaczone jest państwo, które:● należy do UE, a nie należy do NATO,● należy do NATO i nie należy do UE,● nie należy ani do NATO, ani do UE,● założyło pierwszą wspólnotę europejską – EWWiS,● razem z Polską przystąpiło do UE,● zadecydowało o tzw. brexicie, czyli wystąpieniu z UE.

Zadanie Zadanie 6. Strona 223

Przyporządkuj postacie Ojców Europy – przedstawione na pomniku znajdującym sięw pobliżu kaplicy w Scy-Chazelles we Francji – do ich imion i nazwisk. Skorzystaj z informacji na stronie 204.● Robert Schuman● Jean Monnet● Konrad Adenauer● Alcide de Gasperi

Zadanie Zadanie 5. Strona 223

Wymień pozytywne i negatywne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zadanie Zadanie 4. Strona 222

Wiedza o społeczeństwie 8

Rozwiązania zadań