Marta Pakula

Interesuje mnie natura, rośliny oraz zwierzęta. Zachęcam swoich uczniów do obserwowania otaczającego świata i poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt.

Ostatnio zredagowane zadania

Przyjrzyj się zdjęciom roślin trujących, zamieszczonych w podręczniku na s. 127. Następnie przeczytaj opisy i napisz, o której roślinie jest mowa

Zadanie 5 Strona 79

Dokończ zdanie. Życie w wodzie jest możliwe, dzięki _____________.

Zadanie Zadanie 7 Strona 95

Napisz, jaką mapę zabierzesz na wycieczkę szkolną po najbliższej okolicy. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie Zadanie 3 Strona 23

Rzeka Biała w kilku miejscach krzyżuje się z drogami. Aby się przedostać na druga stronę rzeki, zbudowano niewielkie mostki. Zaznacz je w odpowiednich miejscach na mapie z zadania 2 za pomocą właściwego znaku topograficznego, a następnie uzupełnij legendę mapy.

Zadanie 4. Strona 18

Sformułuj i zapisz 2 argumenty, których możesz użyć, aby przekonać swojego rozmówcę do regularnej kontroli: morfologii krwi.

Zadanie Ćwiczenie 4. Podpunkt b) Strona 55

Podaj po dwie cechy: skorupiaków.

Zadanie Zadanie Sprawdź się 3. Podpunkt c) Strona 74

Podaj, jakich informacji udzielisz w trakcie rozmowy z pogotowiem ratunkowym, gdy jesteś świadkiem wypadku.

Zadanie Zadanie Domowe 5. Strona 147

Czym się różni wysokość względna od wysokości bezwzględnej?

Zadanie Zadanie kontrolne 1. Strona 43

Zapoznaj się tabelą przedstawiającą informacje dotyczące wybranych etapów rozwoju dziecka, a następnie odpowiedz na pytania. Kiedy (między którymi etapami rozwoju) następuje największa zmiana: Wiek [tygodnie]Długość [cm]Masa [g]103520153003036180040553500

Zadanie Ćwiczenie 4. Podpunkt a) Strona 102

Wyjaśnij, jakie funkcje pełni łodyga.

Zadanie 1 Strona 105