Odrabiamy razem zadania. Rozwiąż z nami swoje zadania.

Zobacz inne ostatnio rozwiązane zadania

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1

W każdym punkcie wskaż liczbę równą podanej liczbie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. 41,56A. B.

Matematyka 4. Zakres rozszerzony

Oblicz wartość wyrażenia: , jeśli .

Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019

Tangens kąta ostrego α jest

Matematyka 3. Zakres rozszerzony

2.164. Pan Rafał założył czteroletnią lokatę na procent składany, wpłacając do banku 5000 zł. Roczne oprocentowanie tej lokaty jest równe $6 %$. Oblicz, jaką kwotę otrzyma pan Rafał z lokaty po tym okresie oszczędzania, jeśli kapitalizacja odsetek jest:a) rocznab) półrocznac) kwartalna.Pomiń podatek od dochodów kapitałowych.

Matematyka 1. Zakres podstawowy

Określ położenie wykresu funkcji f: f(x) = -17x

Elementarz odkrywców. 3 klasa część 2

Dokończ rebus tak, by jego…

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy

Na rysunkach przedstawiono wykres funkcji . Podaj wzór funkcji f, jej zbiór wartości i równania asymptot jej wykresu.

Matematyka wokół nas 5

Działka ma kształt kwadratu o boku 25 m. Narysuj tę działkę w skali 1 : 1000. Oblicz obwód działki i narysowanego kwadratu. Ile razy mniejszy jest obwód narysowanego kwadratu?

Język polski 8. Podręcznik cz. 1

Narysuj wykres zdania wielokrotnie złożonego: Wracał jednak natychmiast po mszy na wyspę i wracał szczęśliwy , bo zawsze jeszcze nie dowierzał stałemu lądowi. Określ jakie relacje współrzędności czy podrzędności zachodzą pomiędzy składowymi. 

Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń. Część 1.

Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie algebraiczne opisujące obwód równoległoboku przedstawionego na rysunku. Oblicz wartość zapisanego wyrażenia dla k = 4.

Matematyka z plusem 4. Zakres podstawowy

Zaznaczona na rysunku cięciwa większego okręgu ma długość d i jest styczna do mniejszego okręgu. Oblicz pole zacieniowanego pierścienia.A. B. C. D.

Historia 6

Porównaj osiągnięcia ludów opisywanych przez podróżnika z osiągnięciami Majów, Azteków oraz Inków.

Perfekt 1

Trage die worter e\in. 

Matematyka 7. Ćwiczenia podstawowe

Zamień ułamki na procenty (najpierw skróć ułamki).

Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia Arytmetyka

Wykonaj dzielenie z resztą przez 10 oraz przez 20.

Matematyka 7

Porównaj liczby: i .

Matematyka 2. Zakres rozszerzony

8.201. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) $x^{3}+3 x^{2}-4 x-12$ b) $7 x^{3}+2 x^{2}-21 x-6$ c) $3 x^{3}-6 x^{2}+4 x-8$ d) $x^{3}-x^{2}+x-1$ e) $4 x^{3}+4 x^{2}-x-1$ f) $-9 x^{3}-18 x^{2}+x+2$ […]

Matematyka wokół nas 7

Dane są wyrażenia A, B i C takie, że: Oblicz:

Matematyka z plusem 5. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Wersja A

Uzupełnij.

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 2

Wytnij elementy i ułóż z nich trójkąty tak, aby każdy z tych trójkątów składał się z wielkości (prędkości, drogi, czasu) opisujących ten sam ruch.

Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Cześć 1

Oceń wartość logiczną zdań: Trójkąt o bokach 3, 4, 5 jest ostrokątny lub ma dwa kąty proste.