Rozwiązania zadań z WOSu

Zmień widok

Dziś i jutro Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

ISBN: 978-83-267-4195-1

Rok wydania: 2021

Przedmiot: WOS

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: CIVITAS

ISBN: 978-83-896-2375-1

Rok wydania: 2018

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie Podręcznik

Wydawnictwo: WSiP

ISBN: 978-83-021-7521-3

Rok wydania: 2018

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie 8 Podręcznik

Wydawnictwo: MAC

ISBN: 978-83-810-8727-8

Rok wydania: 2021

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

ISBN: 978-83-787-9778-4

Rok wydania: 2018

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

ISBN: 978-83-787-9574-2

Rok wydania: 2018

Przedmiot: WOS

Dasz radę! Wiedza o społeczeństwie. Zbiór zadań maturalnych Zbiór zadań

Wydawnictwo: DRACO

ISBN: 978-83-668-3412-5

Rok wydania: 2021

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie 3. Zakres rozszerzony Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

ISBN: 978-83-819-7126-3

Rok wydania: 2021

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres podstawowy Podręcznik

Wydawnictwo: OPERON

ISBN: 978-83-663-6510-0

Rok wydania: 2020

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: OPERON

ISBN: 978-83-819-7022-8

Rok wydania: 2020

Przedmiot: WOS

W centrum uwagi 1. Zakres rozszerzony Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

ISBN: 978-83-267-4374-0

Rok wydania: 2022

Przedmiot: WOS

Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy Podręcznik

Wydawnictwo: Operon

ISBN: 978-83-787-9945-0

Rok wydania: 2019

Przedmiot: WOS

Krok w przedsiębiorczość Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

ISBN: 978-83-267-3897-5

Rok wydania: 2020

Przedmiot: WOS

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej Podręcznik

Wydawnictwo: CIVITAS

ISBN: 978-83-896-2374-4

Rok wydania: 2018

Przedmiot: WOS

W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

ISBN: 978-83-267-3671-1

Klasa:

Rok wydania: 2019

Przedmiot: WOS

W centrum uwagi 2. Zakres podstawowy Podręcznik

Wydawnictwo: Nowa Era

ISBN: 978-83-267-3968-2

Klasa:

Rok wydania: 2020

Przedmiot: WOS

Ostatnio przygotowane rozwiązania z WOS

Lista rozwiązanych zadań

Wybierz jedną ze wspólnot wyodrębnionych na twoim schemacie i zakreśl ją kolorowym flamastrem. Przeanalizuj więzi i kontakty, jakie łączą cię z innymi jej członkami, i napisz, czy są one:1. Długo- czy krótkotrwałe?2. Częste czy rzadkie?3. Nieformalne czy formalne?4. „Gorące” czy „zimne” (pod względem emocjonalnego zaangażowania)?5. Oparte – bądź nie – na więzach krwi?

Zadanie Podpunkt B. Strona 7

Narysuj mapę-schemat swoich związków z innymi ludźmi i grupami. Możesz to zrobić na przykład w formie kwiatu, drzewa lub mapy nieba (sprawdź wzór w podręczniku na s.5).

Zadanie Podpunkt A. Strona 7

Jacy imigranci żyją w twoim mieście lub twojej okolicy? Wypisz jedną ciekawą rzecz, której się o nich dowiedziałeś/dowiedziałaś.

Zadanie 6. Strona 141

Twoim zadaniem będzie dokonanie sądu nad globalizacją. Na podstawie przeczytanych tekstów oraz własnej wiedzy oceń szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą znane ci przejawy globalizacji. Napisz, jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie. W przygotowaniu argumentacji pomocne okaże się zestawienie z podręcznika (s. 285).

Zadanie 7. Strona 141

Zastanów się, co to znaczy być obywatelem/obywatelką świata, jakie cechy i umiejętności powinieneś/powinnaś mieć, a także jakie obowiązki wiążą się z tą ważną, choć nie zawsze uświadamianą sobie rolą. Odwołaj się do treści zawartych w ramce „Wartości na nowe tysiąclecie” (podręcznik, s. 285). Gdy zapiszesz swoje przemyślenia (na końcach strzałek przy rysunku), przekonaj się, co na ten temat sądzą koledzy i koleżanki, a następnie wspólnie opracujcie portret dobrego obywatela/dobrej obywatelki świata (dopisz propozycje innych przy obrazku).

Zadanie 8. Strona 142

Lista rozwiązanych zadań

Przyjrzyj się uważnie mapie i wykonaj polecenia. Ustal, jaką cyfrą oznaczone jest państwo, które:● należy do UE, a nie należy do NATO,● należy do NATO i nie należy do UE,● nie należy ani do NATO, ani do UE,● założyło pierwszą wspólnotę europejską – EWWiS,● razem z Polską przystąpiło do UE,● zadecydowało o tzw. brexicie, czyli wystąpieniu z UE.

Zadanie Zadanie 6. Strona 223

Połącz najważniejsze problemy współczesnego świata z ich skutkami.Problemy globalneOcieplenie klimatu.Konflikty międzynarodowe.Przeludnienie.Terroryzm.Podział na kraje biedne i bogate.Skutki:a) wzmożone kontrole policyjne w miejscach publicznych,b) zwiększenie liczby migrantów poszukujących lepszych warunków życia,c) pojawienie się fali uchodźców,d) trudności z wyżywieniem społeczeństwa danego kraju czy regionu,e) susze i brak dostępu do wody pitnej,f) pogłębianie różnic w rozwoju gospodarczym różnych rejonów świata,g) spadek produkcji rolnej,h) ofiary wśród cywili w krajach nieogarniętych wojną,i) zniszczenia naturalne,j) wzrost bezrobocia, biedy, głodu.

Zadanie Zadanie 7. Strona 223

Przyporządkuj postacie Ojców Europy – przedstawione na pomniku znajdującym sięw pobliżu kaplicy w Scy-Chazelles we Francji – do ich imion i nazwisk. Skorzystaj z informacji na stronie 204.● Robert Schuman● Jean Monnet● Konrad Adenauer● Alcide de Gasperi

Zadanie Zadanie 5. Strona 223

Zamieszczony poniżej wykres przedstawia, jak na przestrzeni lat Polacy oceniali integrację naszego państwa z Unią Europejską. Zapoznaj się z wykresem, Następnie określ na jego podstawie, które z poniższych zdań jest prawdziwe, a które – fałszywe.Na początku drogi Polski do UE połowa Polaków nie potrafiła ocenić, czy akcesja Polskido struktur europejskich przyniesie straty czy korzyści.

Zadanie Zadanie 3. Podpunkt d) Strona 222

Wymień pozytywne i negatywne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zadanie Zadanie 4. Strona 222