Informacje o książce

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Tomasz Małkowski

ISBN

978-83-742-0938-0

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Ogromna większość Polaków spokojnie przespała noc z soboty na niedzielę, kiedy wprowadzono stan wojenny. Rano ludzie poszli do kościoła, a niektórzy na sanki (leżał wtedy śnieg). O stanie wojennym dowiedzieli się tylko ci, którzy włączyli radio lub telewizor. A jak było w twojej rodzinie? Zapytaj dorosłych, którzy pamiętają tamten dzień, jak go przeżyli. Najciekawszą opowieść zapisz. Powstanie nowe źródło historyczne do dziejów twojej rodziny.

Zadanie Zadanie 3. Strona 79

Zdjęcia na s. 77–79 ukazują wydarzenia z lat 1980–1989. Są one podpisane – lecz nie do końca zrozumiałe. Tak w każdym razie uważa Napoleon. Wyjaśnij jego wątpliwości.Stocznia Gdańska w sierpniu 1980 r. A czemu robotnicy nie pracują?Lech Wałęsa niesiony na rękach przez stoczniowców po podpisaniu porozumienia w Stoczni Gdańskiej.Jakiego porozumienia?Transportery opancerzone na ulicach Warszawy po wprowadzeniu stanu wojennego.Coś mi dzwoni…Tylko kto i kiedy wprowadził ten stan wojenny?Internowani działacze „Solidarności” w trakcie spaceru (1982).Internowani? A co to znaczy?Rozmowy okrągłego stołu.I co z tego, że sobie porozmawiali?

Zadanie Zadanie 2. Strona 77

Wyjaśnij, co oznaczają pojęcia:NSSZ „Solidarność” stan wojenny

Zadanie Zadanie 1. Strona 77

Oto ilustrowany zdjęciami życiorys papieża Polaka (s. 75–76). Uzupełnij brakujące słowa i daty w podpisach. Karol Wojtyła urodził się w 1920 r. w ………………………….. niedaleko Krakowa.Miał 18 lat, gdy zaczął studiować polonistykę na ………………………….. W czasie wojny musiał przetrwać studia, a potem wstąpił do tajnego seminarium duchownego w …………………………..W 1946 r. został księdzem.W ………………………….. r. został papieżem. Przyjął imię: ……………………………W ………………………….. r. Przyjechał na pierwszą pielgrzymkę do Polski. W spotkaniach z nim uczestniczyło co najmniej ………………………….. ludzi.Jako papież odwiedził ………………………….. krajów. Żaden papież nie odbył tylu pielgrzymek.Zmarł w Rzymie w ………………………….. r. Na jego pogrzeb przyjechały delegacje ze 150 państw.

Zadanie Zadanie 2. Strona 75

Historia 4

Rozwiązania zadań