Książka:

Planeta Nowa 6

Odpowiedzi

Planeta Nowa 6 jest podręcznikiem do geografii dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej. Jest to jeden z wielu podręczników wydanych przez wydawnictwo Nowa Era, które jest najbardziej znanym i cenionym wydawnictwem szkolnych książek. Podręcznik został wydany w 2019 roku w…

Pełny opis
Informacje o książce

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

ISBN

978-83-267-3515-8

Rodzaj książki

Podręcznik

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Planeta Nowa 6

Rozwiązania zadań

Planeta Nowa 6 jest podręcznikiem do geografii dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej. Jest to jeden z wielu podręczników wydanych przez wydawnictwo Nowa Era, które jest najbardziej znanym i cenionym wydawnictwem szkolnych książek. Podręcznik został wydany w 2019 roku w związku z reformą szkolnictwa, po której zlikwidowane zostały gimnazja i przywrócona ośmioklasowa szkoła podstawowa. Nagłe zniknięcie roku nauki, jakim była III klasa gimnazjum wymusiło zmiany programowe, aby uczniowie zdążyli w osiem lat poznać ten sam materiał, który poznawali do tej pory w ciągu dziewięciu. Konieczne było stworzenie nowych podręczników do każdego przedmiotu dla niemal wszystkich roczników. Powstały więc również nowe podręczniki do geografii, takie jak właśnie Planeta Nowa 6. 

Autorami podręcznika są geografowie – Roman Malarz, Tomasz Rachwał oraz Dawid Szczypiński. Autorzy są wykładowcami akademickimi i wybitnymi specjalistami w dziedzinie geografii, co daje pewność, że podręcznik Planeta Nowa 6 zawiera wiarygodną wiedzę z przedmiotu. Wszyscy trzej panowie są autorami wielu podręczników dla uczniów różnych roczników. Mają więc duże doświadczenie i doskonale znają specyfikę takich książek wiedząc, jak powinny one wyglądać, aby wzbudzić zainteresowanie ucznia oraz ułatwić mu przyswojenie i zapamiętanie zdobywanej wiedzy. Stąd właśnie w podręczniku liczne elementy wspomagające zapamiętywanie nie zawsze prostych informacji. 

Podręcznik Planeta Nowa 6 to 182 strony podzielone na 5 rozdziałów. Pierwszy, krótki rozdział jest na temat współrzędnych geograficznych i ich określania. W idealny sposób uczy umiejętności posługiwania się współrzędnymi geograficznymi za pomocą zawartych w nim licznych samouczków „Nic trudnego!”. W drugim rozdziale zaś przedstawione zostały ruchy Ziemi. Uczniowie dowiedzą się, skąd mamy dzień i noc, a także różne pory roku. Kolejne dwa działy dotyczą naszego kontynentu. Uczniowie dowiedzą się z nich o warunkach przyrodniczych, strukturze ludności, krajach, największych miastach, a także wielu ciekawych informacji o gospodarce w Europie. W ostatnim rozdziale uczniowie poznają zaś naszych sąsiadów, czyli kraje, które graniczą z Polską oraz relacje między naszym krajem, a sąsiadami. Na końcu jeszcze znajduje się warsztat zatytułowany „Zmiany wysokości słońca nad horyzontem w różnych porach dnia i roku”, a także słowniczek pojęć.

Książka napisana jest zrozumiałym i przystępnym dla uczniów językiem, a tekst jest podzielony na krótkie akapity. W tekście zostały pogrubione najważniejsze informacje do zapamiętania. Oprócz tego informacje prezentowane są także w innych formach, na przykład w kolorowych ramkach, wypunktowaniach, na mapach, w tabelach, na schematach czy wykresach. Dzięki temu łatwiej je zapamiętać, a podręcznik jest przejrzysty, kolorowy i miły dla oka, co sprawia, że jego przeglądanie i praca z nim jest samą przyjemnością. Całości dopełniają piękne fotografie różnych miejsc w Europie, znajdujące się na stronach zatytułowanych „Okiem podróżnika”, które mają na celu rozbudzić zainteresowanie kontynentem i pasję poznawania Europy. W końcu gdzie, jak nie w szkole, dziecko ma się przekonać, że warto wiedzieć coś więcej o świecie, w którym się żyje, jak również miejscu, w którym się mieszka? 

Podręcznik zawiera także szereg elementów mających ułatwić naukę, zapamiętywanie, przyswajanie oraz utrwalanie zdobywanej wiedzy, jak również pomóc w odpowiednim przygotowaniu się uczniów do sprawdzianów. Każda lekcja wzbogacona jest o ćwiczenia, a na końcu znajdują się małe podsumowania o nazwie „To najważniejsze!”. Ponadto po każdym rozdziale znajdują się ich podsumowania oraz bloki zadań do rozwiązania „Sprawdź się”. Słowniczek zamieszczony na końcu podręcznika ma zaś ułatwić naukę i zapamiętanie definicji i pojęć. Na końcu książki znajduje się również klucz odpowiedzi do zadań z bloków „Sprawdź się”. Rozwiązania wszystkich zadań z tego podręcznika dostępne są także na stronie zadania.pl. Różnica jest jednak taka, że w książce podane są suche odpowiedzi, zaś rozwiązania na stronie są dodatkowo objaśnione, aby uczeń mógł łatwiej zrozumieć sposób, w jaki wykonane zostało zadanie. 

Planeta Nowa to znana i ceniona w szkołach, również przez nauczycieli seria podręczników do geografii dla ostatnich roczników szkoły podstawowej. Planeta Nowa 6 ma na celu zapoznanie uczniów z geografią, przede wszystkim Europy oraz geografią społeczno – ekonomiczną, z którą spotkają się dopiero po raz pierwszy. Geografia to bardzo ciekawa dziedzina wiedzy, która potrafi wciągnąć i stać się prawdziwą pasją, czego przykładem są sami autorzy tego podręcznika. To właśnie podręcznik jest pierwszym źródłem wiedzy dla ucznia i to od niego wszystko się zaczyna. Musi więc być odpowiednio skonstruowany i napisany, aby nie zniechęcić młodzieży do przedmiotu już na starcie. O to zadbali należycie autorzy podręcznika Planeta Nowa 6. Niejeden uczeń zacznie od niego i skończy w przyszłości w liceum o profilu związanym z geografią lub na studiach o takim kierunku.