Książka:

Wczoraj i dziś 6

Odpowiedzi

Podręcznik Wczoraj i dziś 6 pozwala zapoznać się z szerokim zakresem wiedzy historycznej. Zaczynając od okresu, w którym dokonano największych odkryć geograficznych, poprzez czasy powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, aż do jej rozpadu. Podręcznik Wczoraj i dziś 6 posiada nowoczesną szatę graficzną…

Pełny opis
Informacje o książce

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

ISBN

978-83-267-3631-5

Rodzaj książki

Podręcznik

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Wczoraj i dziś 6

Rozwiązania zadań

Podręcznik Wczoraj i dziś 6 pozwala zapoznać się z szerokim zakresem wiedzy historycznej. Zaczynając od okresu, w którym dokonano największych odkryć geograficznych, poprzez czasy powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, aż do jej rozpadu. 

Podręcznik Wczoraj i dziś 6 posiada nowoczesną szatę graficzną i jest napisany w sposób pozwalający zrozumieć i zapamiętać ważne daty, wydarzenia, informacje. Uczeń może mieć duży problem z zapamiętaniem tylu ważnych informacji. Historia jest przedmiotem, który czasem potrafi sprawić uczniowi duże problemy. Nie tylko trzeba zapamiętać ważne daty, ale czasem trzeba się zastanowić co było przyczyną jakiegoś wydarzenia, i co można byłoby zrobić, by jemu zapobiec. Trzeba umieć powiązać ze sobą wydarzenia, porównać co działo się w poszczególnych krajach w jednym czasie, a także zastanowić się nad tym, co z tego wynika. 

Historia nie jest łatwą nauką, ale sposób, w jaki został napisany podręcznik Wczoraj i dziś 6 pomaga zapamiętać wszystkie ważne szczegóły. Takie nagromadzenie ważnych informacji może spowodować, że uczeń zagubi się lub pomyli. Aby tego uniknąć warto uważnie słuchać nauczyciela. Aktywne uczestniczenie w lekcji, jest nie tylko ważnym sygnałem dla nauczyciela, o tym, że dany uczeń się stara, ale także może stanowić doskonałe przygotowanie ucznia do niezapowiedzianej kartkówki lub powtarzania materiału w domu. Samodzielne powtarzanie materiału w domu, pomaga utrwalić zadany materiał, a także odświeżyć ważne informacje. Nawet jeśli uczeń uważnie słucha na lekcji, może się zdarzyć, że jakaś ważna informacja umknie mu z pamięci. Dlatego właśnie tak ważne jest, by uczeń notował najważniejsze treści z prowadzonej przez nauczyciela lekcji.

Trudności z nauką historii, przeważnie biorą się stąd, że uczeń nie uważa na lekcji. Lekcja historii czasem okazuje się dla ucznia zbyt nudna, nie interesująca. Niejednokrotnie zdarza się, że uczeń wykazuje duży brak zainteresowania tematem lekcji i zajmuje się swoimi sprawami zamiast uczestniczyć w lekcji. Zdarzają się również sytuacje, kiedy uczeń w ogóle nie pojawia się na lekcji, gdyż z góry zakłada, że nie dowie się tam niczego ciekawego. Nagromadzone w ten sposób zaległości, stają się dużym obciążeniem dla ucznia. Ze względu na specyfikę przedmiotu, jakim jest historia naprawdę nie warto zaniedbywać nauki, ponieważ później może się okazać, że zakres materiału do nadrobienia jest zbyt duży i przerasta możliwości ucznia. Aby uniknąć takiej sytuacji dobrze jest sięgnąć po podręcznik Wczoraj i dziś. Został on napisany w sposób jasny i konkretny, tak aby uczeń nie pominął żadnej ważnej informacji. 

Aby ułatwić sobie późniejszą naukę przedmiotu, uczeń może i powinien robić notatki. Takie notatki  będą dla ucznia dużym ułatwieniem podczas przygotowywania się do sprawdzianu. 

Uczeń robiąc notatki nawet nie zauważa, że niektóre informacje zostają mu w pamięci. Dzięki temu, w domu podczas powtarzania zadanego materiału łatwiej jest mu odtworzyć zapamiętaną treść. Podczas robienia notatek z historii, warto pamiętać o tym, by skupiać się na najważniejszych informacjach. Notatki powinny być dość krótkie, nieprzeładowane niepotrzebnymi informacjami, a jednocześnie zrozumiałe dla ucznia, tak aby potrafił je sobie przyswoić.

Historia może się wydawać przedmiotem nudnym i mało interesującym, ale jeśli nauczyciel potrafi zainteresować dziecko, zaskoczyć je informacją podaną w innej formie, wtedy nauka historii staje się ciekawsza. Czasem warto podsunąć uczniowi ciekawą książkę opisującą jakieś konkretne wydarzenie historyczne. Książki dla dzieci, opisujące wydarzenia historyczne, przyciągają dziecko prostym tekstem i ładnymi, kolorowymi ilustracjami. Wśród dzieci starszych, można skorzystać z możliwości zapoznania ich z filmami dokumentalnymi opowiadającymi o ważnych wydarzeniach z historii. 

Poza tym podręcznik Wczoraj i dziś 6 jest napisany w taki sposób, że może również przyciągnąć ucznia chcącego dowiedzieć się więcej. Warto zapoznać uczniów z techniką zapamiętywania dat i wydarzeń historycznych, za pomocą map myśli. Jest to pomocne, szczególnie właśnie w nauce historii, gdzie dużo jest informacji do zapamiętania. Poza tym jeśli uczeń już ma zaległości w nauce historii, warto mu podpowiedzieć możliwość podzielenia zakresu materiału na kilka części, tak by nie przeraził się koniecznością zaliczenia całego materiału od razu. Za zgodą nauczyciela, uczeń może również starać się poprawić mniejsze części materiału, w ten sposób, by nie zarzucić się zbyt dużą ilością wiedzy. Jeśli tego materiału będzie zbyt dużo na umiejętności ucznia, może on przerazić się taką ilością materiału i poddać się od razu. Warto wtedy porozmawiać z uczniem, zachęcić go do nauki, pomóc w opanowaniu większej ilości materiału, tak aby nie poczuł się zagubiony i samotny. Historia nie jest łatwym przedmiotem, ze względu na dużą ilość informacji. Podręcznik Wczoraj i dziś pozwala na przyswojenie wiedzy w sposób usystematyzowany i konkretny. Wszystko jest napisane prostym językiem, a w razie jakichkolwiek niejasności najlepiej zapytać nauczyciela. To najlepsze rozwiązanie, by uniknąć trudności ze zrozumieniem treści lekcji.