Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

ISBN

978-83-021-7496-4

Rodzaj książki

Zbiór zadań

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Strona 7

Popularne zadania

Które zdarzenie jest mniej prawdopodobne: A „wyrzucenie co najwyżej dwóch reszek w trzech rzutach monetą” czy B „wyrzucenie maksymalnie trzech reszek w czterech rzutach monetą”?A. Zdarzenie A.B. Zdarzenie B.C. Oba zdarzenia są zdarzeniami niemożliwymi.D. Oba zdarzenia są jednakowo prawdopodobne.

Zadanie Zadanie C.15. Strona 217

W urnie znajdują się dwie kule czarne (C) i dwie kule zielone (Z). Losujemy kolejno cztery kule, bez zwracania do urny.Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 0, jeżeli zdarzenie A polega naA. wylosowaniu kul jednego koloru.B. wylosowaniu czterech kul w różnych kolorach.C. wylosowaniu co najmniej trzech kul zielonych.D. wylosowaniu maksymalnie trzech kul czarnych.

Zadanie Zadanie C.14. Strona 217

W urnie znajdują się dwie kule czarne (C) i dwie kule zielone (Z). Losujemy kolejno cztery kule, bez zwracania do urny.Co jest bardziej prawdopodobne: otrzymanie co najmniej jednej kuli zielonej czy otrzymanie maksymalnie dwóch kul czarnych?A. Otrzymanie co najmniej jednej kuli zielonej.B. Otrzymanie maksymalnie dwóch kul czarnych.C. Oba zdarzenia są jednakowo prawdopodobne.D. Oba zdarzenia są zdarzeniami niemożliwymi.

Zadanie Zadanie C.13. Strona 216

W urnie znajdują się dwie kule czarne (C) i dwie kule zielone (Z). Losujemy kolejno cztery kule, bez zwracania do urny.Prawdopodobieństwo zdarzenia A opisanego zbiorem {(C, C, Z, Z), (Z, Z, C, C)} jest równeA. B. C. D.

Zadanie Zadanie C.12. Strona 216

Matematyka 8

Rozwiązania zadań