Książka:

Matematyka z plusem 6

Odpowiedzi

Podręcznik do matematyki w nowym wydaniu Matematyka z plusem 6 został wzbogacony o nowe wartościowe treści. Uproszczono wiele zadań, które sprawiały uczniom najwięcej problemów. Dodano mini sprawdziany, które mają pomóc przygotować się do sprawdzianu z danego działu. Podręcznik dostosowano do…

Pełny opis
Informacje o książce

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

ISBN

978-83-8118-211-9

Rodzaj książki

Podręcznik

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Strona 13

Matematyka z plusem 6

Rozwiązania zadań

Podręcznik do matematyki w nowym wydaniu Matematyka z plusem 6 został wzbogacony o nowe wartościowe treści. Uproszczono wiele zadań, które sprawiały uczniom najwięcej problemów. Dodano mini sprawdziany, które mają pomóc przygotować się do sprawdzianu z danego działu. Podręcznik dostosowano do wymagań zawartych w nowelizacji ustawy z 2017 roku, dotyczącej nowej podstawy programowej. 

Podręcznik Matematyka z plusem 6 wydaje się być dobrą propozycją dla nauczycieli, chcących przekazać swoim uczniom jak najwięcej treści. Został napisany w przystępny sposób, co może być dużą pomocą w nabywaniu nowej, czasami trudnej wiedzy. Matematyka jest dziedziną, która przysparza uczniom wielu problemów. Dzieje się tak, kiedy uczeń nie do końca rozumie przebieg lekcji, ale obawia się zapytać nauczyciela o dane zagadnienie.

Rolą nauczyciela jest wyłapać takiego ucznia i zachęcić go do zadania pytania. Uczeń powinien pamiętać, że jeśli nie zrozumie jakiegoś zagadnienia, będzie mu coraz trudniej opanować kolejne. W tym przypadku błędem jest myślenie, że można pominąć jakiś temat jeśli go nie rozumiem i przejść do kolejnego. W matematyce każdy dział jest ważny i stanowi jakby przejście do następnego etapu. Opanowanie matematyki w całości wydaje się skomplikowane, jednak z pomocą dobrego nauczyciela i przy własnych dobrych chęciach, można to osiągnąć. Jednak uczeń musi pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby uczeń nie zniechęcał się początkowymi niepowodzeniami. Nawet mając bardzo duże zaległości, można wszystko nadrobić, jednak dobrze byłoby ich uniknąć, by nie przysporzyć sobie problemów. Równie ważne jest, aby uczeń nie opuszczał zajęć i aktywnie uczestniczył w lekcjach. Opuszczanie zajęć w połączeniu z zaległościami i niezrozumieniem tematu, może doprowadzić do późniejszych problemów z zaliczeniem przedmiotu. Zawsze lepiej jest, jeśli czegoś nie rozumiemy, zapytać nauczyciela, lub któregoś z kolegów, który lepiej umie matematykę. W ten sposób unikniemy problemów ze zrozumieniem przedmiotu i nie będziemy się stresować na lekcji. Aktywne uczestniczenie na zajęciach jest bardzo ważne, ponieważ pomaga w zrozumieniu tematu. Również w ten sposób uczeń daje sygnał nauczycielowi o tym, że chce się uczyć, stara się zrozumieć. Wtedy nawet w przypadku trudności ze zrozumieniem danego tematu, nauczyciel chętniej pomoże uczniowi i już w trakcie lekcji wyjaśni wszystkie trudniejsze kwestie. Kolejną sprawą jest konieczność samodzielnej pracy ucznia w domu. Rozwiązywanie zadań domowych pomoże uczniowi w łatwiejszym przyswojeniu tematu. 

Samodzielna praca z podręcznikiem Matematyka z plusem 6 zapewni uczniowi dobre przygotowanie do kolejnych zajęć. Systematyczna praca przy zadaniach rozwiązywanych samodzielnie w domu, może bardzo pomóc. Nie muszą to być jedynie zadania zadawane uczniowi przez nauczyciela lub korepetytora. Uczeń powinien wzbudzić w sobie chęci, by sam wybrać zadania, o niskim stopniu trudności i spróbować samodzielnie je rozwiązać. W ten sposób, sięgając po zadania stopniowo po zadania coraz trudniejsze, może wykształcić w sobie łatwość i szybkość w rozwiązywaniu zadań. W momencie, gdy uczeń przyswoi sobie na lekcji najważniejsze treści, które samodzielnie, lub przy pomocy korepetytora, będzie rozwiązywał w domu, będzie mu dużo łatwiej opanować temat i zapamiętać go na dłużej. W ten sposób uczeń może przygotować się do lekcji i nie zaskoczy go pytanie nauczyciela, czy też nawet niezapowiedziana kartkówka. Dobrze przyswojony materiał uczeń zapamięta i będzie w stanie z niego skorzystać nawet po dłuższym czasie. Dlatego tak ważne jest, aby uczeń chętnie pracował nad przerobionym na lekcji materiałem, także w domu, gdy nie ma przy nim nauczyciela. Staranne wykonanie pracy domowej skutkuje odpowiednim utrwaleniem materiału.

Natomiast nie odrobienie pracy domowej lub niedbałe jej wykonanie może spowodować złą oceną na lekcji i gromadzenie się zaległości. 

W sytuacji, gdy uczeń już ma zaległości należy pamiętać o zapewnieniu uczniowi pomocy w ich nadrobieniu. Może tej pomocy udzielić nauczyciel, zdolniejszy kolega, korepetytor lub ktoś z rodziny ucznia. Bardzo ważne jest, by nie zostawiać ucznia samego z tym problemem. Uczeń musi czuć wsparcie drugiej osoby, która zmotywuje go do działania. Jeśli tego wsparcia nie otrzyma, będzie mu dużo trudniej. 

Uczeń nie zawsze potrafi samodzielnie zmotywować się do nauki, szczególnie jeśli chodzi o przedmiot, który sprawia mu dużo trudności. Matematyka jest przedmiotem dość trudnym i wymagającym od ucznia wiele zaangażowania. Warto by uczeń w swoim otoczeniu poszukał pomocy w zrozumieniu trudnych zagadnień. W sytuacji, gdy uczeń nie ma możliwości wziąć dodatkowych korepetycji, zawsze można spróbować poprosić o pomoc swojego nauczyciela matematyki. W ten sposób uczeń może zyskać dużą pomoc w nadrobieniu zaległości i zrozumieniu niejasnego dla niego tematu. Poza tym w internecie znajduje się wiele ciekawych propozycji dla uczniów, chcących zrozumieć niejasne dla nich zadania matematyczne. Na filmikach oferowanych za darmo w internecie, zadania są tłumaczone w sposób jasny i konkretny, tak by w prosty sposób objaśnić uczniowi dany temat. To jest naprawdę dużą pomocą dla wielu osób mających trudności w matematyce.