Informacje o książce

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Gromek, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

ISBN

978-83-021-6890-1

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Do wykonania tego ćwiczenia przygotuj: mapę topograficzną okolicy, atlas roślin łąkowych, lupę, notatnik, długopis.1. Określ położenie łąki.2. Podaj, w jaki sposób łąka jest wykorzystywana.3. Wymień obserwowane rośliny (oprócz traw) – oznacz je z użyciem atlasu roślin łąkowych i z pomocą nauczyciela.4. Wymień owady zaobserwowane na łące. Jeżeli możesz to określić, to podaj nazwy roślin, które są przez nie zapylane.

Zadanie Karta Strona 118

Do wykonania tego ćwiczenia przygotuj: dwa termometry zewnętrzne, prostokątny kawałek cienkiego, zwiewnego materiału lub wstążkę, patyk do szaszłyka lub prosty patyk długości około 20 cm, klej (do przyklejania materiału), długopis.1. Przyklej kawałek materiału lub wstążki do górnej części patyka.2. Stań na otwartej przestrzeni, np. na środku boiska szkolnego. Do przybliżonej oceny siły i kierunku wiatru użyj przygotowanego przez ciebie wiatromierza – chorągiewki.Na podstawie odchyleń chorągiewki określ kierunek wiatru (pamiętaj, że podajemy ten kierunek, z którego wieje wiatr).3. Określ przybliżoną siłę wiatru. Czy materiał trzymanego pionowo wiatromierza – chorągiewki jest naprężony i trzepocze na wietrze? Jeśli tak, to znaczy, że wiatr jest silny. Jeśli materiał chorągiewki luźno zwisa lub tylko lekko się porusza, to znaczy, że wiatru nie ma lub występują jego niewielkie powiewy.Uwaga: Jeżeli masz taką możliwość, to dla porównania wykorzystaj profesjonalny wiatromierz.

Zadanie Podpunkt II Strona 117

Do wykonania tego ćwiczenia przygotuj: dwa termometry zewnętrzne, prostokątny kawałek cienkiego, zwiewnego materiału lub wstążkę, patyk do szaszłyka lub prosty patyk długości około 20 cm, klej (do przyklejania materiału), długopis.1.Umieść termometry w dwóch różnych miejscach, ale na takiej samej wysokości nad ziemią, na przykład na niskim murze, jeden w cieniu, a drugi w miejscu nasłonecznionym.2. Odczekaj około 30 minut, a następnie odczytaj temperaturę z obu termometrów i ją zapisz.

Zadanie Podpunkt I Strona 116

Do wykonania tego ćwiczenia przygotuj: plan miasta, mapę topograficzną lub mapę turystyczną, kompas, notatnik, długopis. Pracuj w grupie 3 – 4-osobowej. 1. Odszukaj na planie miasta lub mapie miejsce, w którym jesteś.2. Rozłóż plan lub mapę na płaskiej powierzchni. Do bocznej ramki przyłóż kompas tak, aby igła magnetyczna była skierowana w górę planu / mapy. Przesuwaj mapę razem z kompasem tak, aby kierunek północny na mapie pokrył się z kierunkiem północnym na kompasie.3. Określ, w jakim kierunku będziesz się przemieszczać, aby wrócić do szkoły.

Zadanie Karta Strona 115

Przyroda 4

Rozwiązania zadań