Informacje o książce

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun

ISBN

978-83-742-0957-1

Rodzaj książki

Zbiór zadań

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Strona 6

Popularne zadania

W bombonierce znajduje się 5 czekoladek o smaku czekoladowym, 4 o smaku orzechowym i 3 o smaku toffi. Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.Prawdopodobieństwo tego, że pierwsza czekoladka wybrana losowo z bombonierki będzie miała smak toffi, jest równe:A. B. Ania wybrała losowo z bombonierki czekoladkę o smaku orzechowym i ją zjadła. Prawdopodobieństwo tego, że druga czekoladka wybrana losowo też będzie miała smak orzechowy, jest równe:C. D.

Zadanie Zadanie 17 Strona 232

Spośród liczb całkowitych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wybrano jedną. Oznaczmy trzy prawdopodobieństwa następująco:P1 – prawdopodobieństwo wybrania liczby pierwszej,P2 – prawdopodobieństwo wybrania liczby parzystej,P3 – prawdopodobieństwo wybrania liczby podzielnej przez 3,Która z nierówności jest prawdziwa?A. P1 < P2 < P3B. P1 < P3 < P2C. P3 < P2 < P1D. P2 < P1 < P3

Zadanie Zadanie 16 Strona 232

Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek w jednokrotnym rzucie kostką do gry będzie większa od 4?A. B. C. D.

Zadanie Zadanie 15 Strona 232

Na diagramach zilustrowano zmiany w zatrudnieniu, jakie zaszły w pewnej firmie pomiędzy końcem roku 2013 a końcem roku 2014. Wiadomo, że liczba zatrudnionych zmniejszyła się w tym czasie o połowę i że na koniec roku 2014 pracowało w firmie 150 kobiet.Które z poniższych zdań są prawdziwe? I. W roku 2013 pracowało w firmie 300 mężczyzn.II. W roku 2013 pracowało w firmie 250 kobiet.III. W roku 2014 pracowało w firmie 125 mężczyzn. IV. W roku 2013 pracowało w firmie 500 osób.A. tylko IB. tylko IIIC. I i IVD. II i IV

Zadanie Zadanie 14 Strona 232

Matematyka z plusem 7

Rozwiązania zadań