Informacje o książce

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

OPERON

Autorzy

Sławomir Kurek

ISBN

978-83-663-6501-8

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania

Wymień trzy negatywne konsekwencje turystyki masowej z punktu widzenia lokalnych mieszkańców miejscowości turystycznej.

Zadanie Zadanie 6. Strona 375

Napisz, na której rzece wybudowano Zaporę Trzech przełomów w Chinach. Wskaż trzy pozytywne i trzy negatywne konsekwencje budowy tej konstrukcji oraz dwa rozwiązania ograniczające wpływ elektrowni wodnych na środowisko geograficzne.

Zadanie Zadanie 5. Strona 375

Na mapie przedstawiono rozmieszczenie emisji pyłów zawieszonych o średnicy poniżej 2,5 μm w powietrzu w poszczególnych krajach świata. Wymień trzy kraje, w których wartość tych pyłów przekracza 120 μg/m3. Wskaż dwie przyczyny wysokiego stężenia pyłów w Afryce Północnej.

Zadanie Zadanie 4. Strona 375

Dobierz opisy krajobrazów kulturowych do obiektów znajdujących się na liście UNESCO. Nazwy obiektów wybierz spośród poniższych.Obiekty:A. dolina górnego Renu w NiemczechB. stanowisko archeologiczne pierwotnych pól uprawnych Kuk w Papui– Nowej Gwinei3. święte gaje kaya ludu Mijikenda w Kenii4. dolina Orchon w Mongolii5. prehistoryczne jaskinie Yagul i Mitla w Dolinie Oaxaca w MeksykuOpisy:1. Krajobraz kulturowy rozciągający się na rozległym obszarze pastwisk po obu brzegach rzeki. Obejmuje miasto Karakorum, które niegdyś było stolicą ogromnego Imperium Czygis-chana. Nadal jest wykorzystywany do wypasu owiec.2. Obszar liczący 65 km długości obejmuje zamki, zabytkowe miasta i winnice. Odzwierciedla długotrwałą integrację człowieka w środowisko naturalne. Od wieków stanowił inspirację dla pisarzy, malarzy i kompozytorów.3. Tereny położone w dolinie Tlacolula z dwoma zespołami archeologii prekolumbijskiej. Odkryte w tym miejscu ziarna roślin dyniowatych, liczące około 10 tysięcy lat, są uważane za pierwsze świadectwa udomowienia roślin na kontynencie. Krajobraz kulturowy ukazuje związki człowieka i przyrody, w wyniku których nastąpiło udomowienie roślin będących podstawą rozwoju żyjących tu cywilizacji.4. Krajobraz obejmuje 11 odrębnych obszarów leśnych, rozrzuconych na 200 km wybrzeża. Znajdują się tu pozostałości licznych osad warownych, wznoszonych przez lokalne plemiona od XVI w. Dziś miejsca te są otoczone szczególną czcią jako siedziby przodków oraz wyjątkowe świadectwo trwałości tradycji kulturowej.

Zadanie Zadanie 3. Strona 374

Geografia 2. Zakres rozszerzony

Rozwiązania zadań