Informacje o książce

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

ISBN

978-83-021-9013-1

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania

Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Skorzystaj z analogii pól grawitacyjnego i elektrostatycznego oraz wyników uzyskanych w zadaniach 9.1 oraz 9.3 i oceń prawdziwość zdań. Wskaż P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.1. Wartość siły oddziaływania elektrostatycznego ładunków nie zależy od ich znaków. P / F2. Wartość bezwzględna różnicy energii potencjalnej elektronu i pozytonu (cząstki różniącej się od elektronu znakiem ładunku) znajdujących się we wzajemnej odległości oraz energii potencjalnej dwóch elektronów lub dwóch pozytonów znajdujących się w takiej samej odległości jest równa . P / F3. Szybkość uzyskana w odległości przez nieruchome początkowo cząstki – elektron i pozyton znajdujące się w odległości od siebie – wyraża się wzorem . P / F4. Szybkość elektronu i pozytonu w odległości od siebie jest około razy większa od szybkości każdej z kulek tuż przed zderzeniem. P / F

Zadanie Podpunkt 9.8. Strona 326

Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Napisz, jaki wniosek na temat oddziaływania grawitacyjnego wynika z faktu, że wartość prędkości jest tak mała.

Zadanie Podpunkt 9.7. Strona 326

Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Oblicz wartość liczbową minimalnej prędkości, którą należałoby nadać każdej ze stykających się kulek, aby oddaliły się w nieskończoność.

Zadanie Podpunkt 9.6. Strona 326

Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Jakim ruchem kulki zbliżały się do siebie?Odpowiedz na powyższe pytanie. Uzasadnij odpowiedź – powołaj się na odpowiednią zasadę dynamiki.

Zadanie Podpunkt 9.5. Strona 326

Fizyka 2. Zakres rozszerzony. Wydanie 2020

Rozwiązania zadań